Fasadtvätt

Husets fasad utsätts dagligen för luftföroreningar och annan nedsmutsning. För att bibehålla din fasad i gott skick bör den regelbundet tvättas ren.

En fasad som är väl omhändertagen ser både bättre ut och bibehåller fastighetens värde på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi fasadtvättar med högtryckstvätt och hett vatten, vid svår försmutsning används ett miljövänligt rengöringsmedel.

Fasader med alg- och mossangrepp kan behandlas med växthämmande medel.

Fasadtvätt_föreFöre

Fasadtvätt_efterEfter