Klottersanering

Vi är experter på klottersanering och tillämpar de främsta metoderna för effektiv klotterborttagning.

Att göra rätt bedömning är oerhört viktigt. Vilken färg är det och vilket underlag sitter klottret på är viktiga frågor att besvara innan sanering påbörjas. Detta för att inte förvärra skadan.

En klotterborttagare reagerar kemiskt på klottret, så att det kan tas bort utan att skada den underliggande ytan. Vi använder medel som uppfyller
OECD 302-B. Det innebär att de är biologiskt nedbrytbara, samt att de inte förstör reningsverkets process.

Vår saneringspersonal är specialutbildad på de klotterborttagare som vi använder, allt för att resultatet ska bli det bästa möjliga.

klotter1

klotter2