Klotterjägarnas Miljöpolicy

Vi har antagit en miljöpolicy som utgör grunden för våra miljömål.

Klotterjägarna är ett service- och tjänsteföretag som primärt utför klottersanering, fasadtvättning och reparationsservice.

Klotterjägarna skall vara ett miljömedvetet företag som aktivt och medvetet arbetar för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

Vi arbetar kontinuerligt med följande åtgärder, som skall leda till att vi ständigt förbättrar och bidrar till att minska miljöbelastningen och dess föroreningar:

  • Vi följer den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet efter bästa förmåga.
  • Vi skall sträva efter att minska förbrukningen av fossila bränslen genom att välja alternativa transportsätt och genom att effektivisera våra transporter.
  • Vi har en strategi att sträva mot att komplettera med ytterligare hybrid- och elfordon inom närmaste åren.
  • Vi källsorterar och återvinner allt vårt avfall i syfte att minska klimatpåverkan.
  • Vi sänker vår energiförbrukning genom bättre rutiner och miljövänligare maskiner.
  • Vi har inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp.
  • Vi ökar kontinuerligt kunskapen och höjer medvetenheten kring miljöfrågor hos våra anställda.
  • Vi väljer alltid de kemikalier som har minst miljöpåverkan, där det är ekonomiskt rimligt.

img_3005

miljö

Renovera ditt glas, spara på miljön och pengarna

Glasindustrin gör av med enorma mängder energi där halva vikten av allt producerat glas går upp i rök i den ineffektiva produktionsprocessen, detta tär på våra värdefulla naturresurser.

Vi erbjuder en unik glaspoleringstjänst som är ett miljövänligt alternativ till att köpa nytt glas. Varför byta ut 4m2 glas när vi kan renovera den skadade ytan på 0.5m2?

Klotterjägarnas miljöarbete

Vi arbetar på bred front med miljöförbättrade åtgärder. Vår miljöplan innefattar bland annat minimering av rengöringsmedel vid klottersanering genom applicering av klotterskydd. Klotterskyddade ytor saneras snabbare och förbrukar mindre energi och rengörinsmedel eftersom saneringen utförs endast med varmvatten.

Våra produkter är reviderade av tredje part och godkända i enlighet med ISO 14001. Vi har dagvattenbrunnsfilter som kan filtrera spillvattnet efter sanering och våra servicehallar är utrustade med specialkärl för farligt avfall.