Specialsanering

Klotterjägarna utför även många andra typer av saneringsuppdrag. Såsom tågsanering, oljeutsläpp och brandskador.

Men också sanering av extremt komplicerade miljöer som t. ex. för Saab Microwave och Göteborgs Energis känsliga anläggningar och utrustningar. Vi utför också vattenblästring vid kraftig nedsmutsning och svåra klotterangrepp.