Impregnering/hydrofobering

Begreppet hydrofobera kan översättas med att göra vattenavvisande och hydrofobering utförs i första hand på tegel, betong och putsade fasader. Impregneringen består av en färglös, lättflytande vätska som innehåller silaner, det är små molekyler som tränger in i materialet och gör det vattenavstötande samtidigt som det låter vattenånga diffundera ut. Genom att skydda mot inträngande vatten hindras påväxt av mossa och alger plus att impregneringen ger ett bra skydd mot frostsprängning. En fasad med högt vatteninnehåll har dessutom sämre värmeisolerande egenskaper, genom att impregnera ytan sparar man energi och uppvärmningskostnaden reduceras.

På betong handlar hydrofobering om att förhindra kapillär inträngning och göra betongen så torr som möjligt för att minimera risken för rost i armeringen. Vi utför impregnering på stödmurar av betong, brofästen och tunnlar m.m. både vid restaurering och nybyggnationer.

För bästa resultat ska fasaden vara hel och ren före man impregnerar. Därför tvättar vi först och därefter impregneras aktuella ytor . Beroende på läget kan även ett klotterskydd appliceras utanpå impregneringen.

Livslängden på en bra impregnering är ca 10 år och vi arbetar enbart med de bästa produkterna på marknaden.

Kontakta oss 

Hör av dig om du vill veta mer om våra tjänster. Kontaktuppgifter och direktnummer hittar du på vår personalsida.

Klotterjägarna

Musikvägen 51,
421 39 Västra Frölunda

Telefon: 031-49 30 05
E-post: info@klotterjagarna.se