031 - 49 30 05

Impregnering

Impregnering / Hydrofobering

Impregnerad sten, betong och andra mineraliska ytor håller sig torra och snygga längre än icke impregnerade. Impregnering gör ytan hydrofob (vattenavvisande) så att regnvattnet pärlar sig och rinner av i stället för att sugas in i materialet. När fukten hålls ute minska risken för påväxt av mossa och alger. Regnvatten är också surt vilket är nedbrytande, genom att hindra vatten från att tränga in bromsas nedbrytningsprocessen och materialet håller längre. Impregnering kan utföras på marksten, murar, takpannor och fasader för att öka hållbarhet och förenkla underhåll. Vi utför också impregnering av broar, tunnlar och annat i trafiknära miljöer.

Hydrofobering av fasad

Rent praktiskt innebär hydrofobering att behandla med en vätska som tränger in en bit i materialet och gör det vattenavvisande utan att täppa igen och förhindra passagen av vattenånga. Syftet är att stärka ytan och skydda den mot väder och vind. Det utförs på fasader gjorda i material som kan dra åt sig vätska, till exempel tegel, betong, putsade fasader och kalksandsten. Efter behandlingen minskar fasadens förmåga att ta åt sig vatten vilket innebär att risken för frostsprängning minskar. Även fasadens värmeisolerande förmåga påverkas av fuktinnehållet, mindre fuktinnehåll gör att mindre värme läcker vilket minskar uppvärmningskostnaderna.

Träimpregnering

Det finns många alternativ för att göra trä mer hållbart och väderbeständigt, olja och målarfärg är de vanligaste. I samband med terasstvätt, fasadtvätt eller nyanläggning av altan önskar många fastighetsägare ett ytskydd som förlänger livslängden och inte kräver så mycket underhåll. Vi erbjuder behandling med kiselprodukter från SiOO:X och andra tillverkare. Behandlingen ger skydd mot röta, alger och mögel samt gör altanen len och sval att gå på. Produkterna kan användas på tex utemöbler, staket, fasad och altaner med gott resultat.

Impregnering kräver stor kunskap om både material och impregneringsprodukter. Vi på Klotterjägarna har lång erfarenhet och det tekniska kunnandet för att utföra impregnering / hydrofobering på olika material. Vi åtar oss uppdrag från både företag och privatpersoner. Kontakta oss gärna för offert eller om du har frågor.

 

Låt oss hjälpa dig

KONTAKTA OSS

Har du några frågor eller har några funderingar slå gärna en signal eller skicka ett e-post meddelande. Du kan också skicka ett meddelande i formuläret. Vi svarar så for vi kan!

  031 – 49 30 05

  info@klotterjagarna.se


*Obligatoriska fält
Firstname
Namn *
E-post *
Telefonnummer
Meddelande